USB Флаш памет

USB Флаш памет

Реалната цена може да се различава от обявената в офертата, поради динамиката на ценообразуването на флашките.