USB Флаш памет

Memorii USB

Реалната цена може да се различава от обявената в офертата, поради динамиката на ценообразуването на флашките.